Adatvédelmi Irányelvek

Kik vagyunk

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Bevezetés

Fogalommeghatározások

Adatkezelés:
Adatfeldolgozó:
Személyes adat:
Adatkezelő:
Az érintett hozzájárulása:
Adatvédelmi incidens:
címzett:
harmadik fél:

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 • Fontos adatkezelési információk

 • Az adatkezelés célja, hogy a weboldal tulajdonosa a weboldal működtetése során az oldalon e-mailban jelentkező személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson..
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalról e-mailt küldők.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére a weboldal tulajdonosán kívül senki nem jogosult!
 • Az érintett személy kérelmezheti a weboldal tulajdonosától a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 • Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére a weboldal tulajdonosa indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, a weboldal tulajdonosa pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található e-mail címre küldött levelének elküldésével és a weboldal ezirányú funkcióinak használatával teszi meg. Az emailban elküldött adatok kezelését e-mail levelének elküldésével engedélyezi az oldal tulajdonosának. A kapcsolati adatok (így a név, cégnév, cím, e-mail, telefon) a későbbi kapcsolat felvételéhez illetve fenntartásához szükségesek. A Kapcsolat megszünésével az adatok törlésre kerülnek.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben az alább megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
 • Adatkezelői elérhetőség:

  Pericont-Bau Kft - Kulcsár Péter ügyvezető

  Cím: 2300 Rácekve, Árpád tér 4.

  Tel: +36706717583

  E-mail: info@pericont.hu

 • Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. Például amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapotot cégünk a megkeresése ellenére sem állította helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

  URL https://naih.hu

  koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  Süti (cookie) kezelési tájékoztató

  Mi a süti (cookie)?
  Miért használunk sütiket?
  Milyen sütiket használunk?

  Süti beállítások

  Bezár

  Adatvédelmi irányelvek | PERICONT-BAU Kft.@ 2020 | Made by IT-Atti